Panel infekcji odkleszczowych - pełny

Test opiera się na wykryciu obecności 6 patogenów:Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii.

Borrelia burgdorferi sensu lato:
to nazwa obejmująca trzy chorobotwórcze gatunki bakterii z rodzaju Borrelia, wywołujących boreliozę, tj.:B. burgdorferi sensu stricto, B. Garinii i B. afzelii.

Babesia divergens:
chorobotwórczy pierwotniak przenoszony przez kleszcze i wywołujący babeszjozę (piroplazmozę).

Bartonella henselae:
bakteria przenoszona na człowieka głównie przez stawonogi odżywiające się krwią ssaków (hematofagi), np.: kleszcze, wszy czy pchły. Zarazić się nią można również w wyniku zadrapania lub ugryzienia przez zakażone zwierzę, najczęściej kota lub psa (stąd też potocznie nazywana jest chorobą kociego pazura, ang. „cat scratch disease”.

Anaplasma phagocytophilum:
bakteria Anaplasma phagocytophilum (dawniej Ehrlichia), będąca czynnikiem etiologicznym choroby zwanej: ludzką anaplazmozą granulocytarną.

Mycoplasma pneumoniae:
bakteria wywołująca mykoplazmozę.Czynnik etiologicznego atypowego zapalenia płuc, oskrzeli i tchawicy.

Toxoplasma gondii:
pierwotniak Toxoplasma gondii wywołujący toksoplazmozę. W Polsce szacuje się, że 50-70% osób w całej populacji jest zarażonych tym patogenem.

Materiał do badań:
kleszcz
Temp. transportu materiału: temperatura otoczenia
Sposób przesyłania: umieścić kleszcza na zwilżonym płatku kosmetycznym, zapakować w folię lub szczelną torebkę (najlepiej woreczek strunowy)
Metodyka badań:
Real-Time PCR
Czas realizacji badania: do 14 dni roboczych (w przypadku uiszczenia dodatkowej opłaty czas realizacji badania wynosi 7 dni roboczych od chwili dostarczenia próbki do laboratorium)

ZAMÓW TEST

Genetyczna terapia celowana zdecydowanie lepsza od chemioterapii

Terapia celowana wykorzystująca badania genetyczne nie tylko wydłuża przeżycie pacjentów, ale jest przeważnie lepiej tolerowana niż chemioterapia. Z badań wynika np., że jakość życia chorych leczonych kryzotynibem jest znacznie lepsza niż pacjentów poddawanych chemioterapii.

Obecnie w praktyce oznaczanie zmian genetycznych należy stosować się w takich nowotworach złośliwych, jak rak piersi, płuca, jelita grubego, czerniak i mięsaki podścieliska przewodu pokarmowego

Prof. Maciej Krzakowski,
konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej

© Genomix 2013. All rights reserved.

Login

Log in to your account or

Zarejestruj

User Registration
or Anuluj